بازرگاني پرشين پيشرانه - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
روزت مبارک مادرم

<p><span style="font-size: 48px;"><strong>روزت مبارک مادرم <span tabindex="-1" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="4" role="region" aria-label="ابزارک تصویر"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" data-cke-saved-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.blogfa.com%2Fimages%2Fsmileys%2F04.gif%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22width%22%3A%2218%22%2C%22height%22%3A%2218%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-widget-upcasted="1" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" width="18" height="18" /><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: rgba(220, 220, 220, 0.5) url("https://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png") repeat scroll 0% 0%;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" role="presentation" draggable="true" width="15" height="15" /></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><span tabindex="-1" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="3" role="region" aria-label="ابزارک تصویر"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" data-cke-saved-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.blogfa.com%2Fimages%2Fsmileys%2F10.gif%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22width%22%3A%2218%22%2C%22height%22%3A%2218%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-widget-upcasted="1" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" width="18" height="18" /><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: rgba(220, 220, 220, 0.5) url("https://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png") repeat scroll 0% 0%; top: -14px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" role="presentation" draggable="true" width="15" height="15" /></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></strong></span></p><p><strong>روزت مبارک مادرم <span tabindex="-1" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="2" role="region" aria-label="ابزارک تصویر"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" data-cke-saved-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.blogfa.com%2Fimages%2Fsmileys%2F04.gif%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22width%22%3A%2218%22%2C%22height%22%3A%2218%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-widget-upcasted="1" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" width="18" height="18" /><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: rgba(220, 220, 220, 0.5) url("https://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png") repeat scroll 0% 0%;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" role="presentation" draggable="true" width="15" height="15" /></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><span tabindex="-1" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="1" role="region" aria-label="ابزارک تصویر"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" data-cke-saved-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.blogfa.com%2Fimages%2Fsmileys%2F10.gif%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22width%22%3A%2218%22%2C%22height%22%3A%2218%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-widget-upcasted="1" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" width="18" height="18" /><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: rgba(220, 220, 220, 0.5) url("https://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png") repeat scroll 0% 0%;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" role="presentation" draggable="true" width="15" height="15" /></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></strong></p><p><span tabindex="-1" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="0" role="region" aria-label="ابزارک تصویر"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353428034/1395122912470815010340964.jpg" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs8.picofile.com%2Ffile%2F8353428034%2F1395122912470815010340964.jpg%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22width%22%3A%22800%22%2C%22height%22%3A%22557%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-saved-src="http://s8.picofile.com/file/8353428034/1395122912470815010340964.jpg" width="800" height="557" /><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: rgba(220, 220, 220, 0.5) url("https://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png") repeat scroll 0% 0%; top: -15px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" role="presentation" draggable="true" width="15" height="15" /></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></p><p>دانلود آهنگ مادر از سرژیک</p><p>متن اهنگ مادر از سرژیک</p><p>از این سر دنیا تا اون سر دنیا<br />میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا<br />از این سر دنیا تا اون سر دنیا<br />میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر<br />بذار دورت بگردم<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر<br />بذار دورت بگردم<br />ما چار تا برادر<br />همراه دو خواهر<br />هی دورش میگردیم<br />بدور گل مادر<br />هرشب دونه دونه<br />میاریمش بخونه<br />هی دورش میگردیم<br />میشیم مستو دیونه<br />تا نفس میکشم همیشه دنبالشم<br />من گدای عشقم منتشو میکشم<br />تا نفس میکشم همیشه دنبالشم<br />من گدای عشقم منتشو میکشم<br />کعبه من تو خونمه جای دستاش رو شونمه<br />این نفسای مادرم<br />گرمی اشیونمه<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر<br />بذار دورت بگردم<br />ما چار تا برادر<br />همراه دو خواهر<br />هی دورش میگردیم<br />بدور گل مادر<br />هرشب دونه دونه<br />میاریمش بخونه<br />هی دورش میگردیم<br />میشیم مستو دیونه<br />مادر سرژیک :<br />گل پسر توی چشام میخونی<br />گل پسر دوست دارم میدونی<br />گل پسر روی چشام میمونی<br />گل پسر دوست دارم میدونی<br />مثل خدا دوس دارمت<br />روی چشام میذارمت<br />به هر کجا بخوای بری<br />روشونه هام میبرمت<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر<br />بذار دورت بگردم<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر<br />بذار دورت بگردم<br />توجون منی مادر<br />تو عمر منی مادر<br />بیتو گل زردم<br />تو روح منی مادر<br />تو عشق منی مادر</p>


ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 8 اسفند 1397 - 10:28 توسط : pnph
آخرین مطالب :
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار پنجشنبه 22 خرداد 1399
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلویزیون های 55 تا 85 اینچ 14 ارديبهشت 1399
بررسی و انتخاب بهترین پایه دیواری تلویزیون چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
سئو تصاویر و عکس های سایت شنبه 24 اسفند 1398
یک محافظ الکتریکی برای خود بسازید 4 اسفند 1398
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار کناف توسط پایه تلوزیون TV-JACK پنجشنبه 1 اسفند 1398
آنتن سیار ماهواره ای چیست؟ پنجشنبه 26 دی 1398
کابل OTG چیست و چه کاربردهایی دارد؟ 22 دی 1398
سیم, کابل, کابل USB شنبه 21 دی 1398
اشتباهاتی درباره کابل آنتن تلویزیون چهارشنبه 6 شهريور 1398
سیم و کابل شنبه 2 شهريور 1398
مشکلات و راه حل های آنتن تلویزیون چهارشنبه 23 مرداد 1398
انواع سیم ها 20 مرداد 1398

مطالب تصادفی :
یک محافظ الکتریکی برای خود بسازید 20 مرداد 1398
اشتباهاتی درباره کابل آنتن تلویزیون 20 مرداد 1398
اندروید باکس 20 مرداد 1398
آنتن اکتیو خفاشی مدل LE707 20 مرداد 1398
براکت ثابت نبشی دیواری 20 اینچ تا 40 اینچ مدل TV jack N1 20 مرداد 1398
زلزله تهران را لرزاند. 20 مرداد 1398
شارژر چیست و چگونه کار میکند؟ 20 مرداد 1398
پخش لوازم الکتریکی پخش عمده لوازم برقی در تهران و در شهرستان 20 مرداد 1398
نصب تلویزیون بر روی دیوار یا قرار دادن آن بر روی میز تلویزیون؟ کدام یک امن تر است؟ 20 مرداد 1398
محافظ 6 خروجی ارتدار کامپیوتری آنالگ و دیجیتال با کابل های 1.8و3و5 متری آفر الکترونیک 20 مرداد 1398
رابط 4خروجی ارتدار استانداردبا مغزی پلی کربنات آفر الکترونیک 20 مرداد 1398
راهنمای جامع و تخصصی خرید تلویزیون 20 مرداد 1398
ده فیلم بزرگ با اقتباس‌ های آزاد 20 مرداد 1398
پخش عمده آنتن در تهران 20 مرداد 1398
10 بازی برتر ایکس باکس 20 مرداد 1398