بازرگاني پرشين پيشرانه - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون

<ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>تقویت آنتن با تنظیم ارتفاع</h2></li></ul><h2 style="text-align: start;">نصب آنتن تلویزیون در ارتفاع مناسب در گیرندگی سیگنال های ارسالی بسیار مهم است. یکی از دلایلی که آنتن های هوایی بهتر از آنتن های رومیزی ( داخل آپارتمانی ) کار می کنند همین امر است.</h2><h2 style="text-align: start;">اگر از آنتن رومیزی استفاده می کنید حتی الامکان سعی نموده آنتن را در کنار پنجره قرار دهید. آنتن های رومیزی در طبقات بالا جوابدهی مطلوبی دارند در واقع هر چه ارتفاع محل استقرار آنتن از سطح زمین بیشتر باشد دریافت سیگنال بهتر انجام می گیرد.</h2><div id="attachment_8777" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class=" wp-image-8777" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/9702091811883f8e981cc938e75291e0-300x174.jpg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="402" height="233" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/9702091811883f8e981cc938e75291e0-300x174.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">–  تقویت آنتن با پیدا کردن ایستگاه ها</h2><h2 style="text-align: start;">بسیاری از آنتن ها جهت دار هستند به این معنی که آنها می بایست به سمت دکل فرستنده امواج تلویزیونی تنظیم شود اصطلاحا می بایست آنتن فرستنده و آنتن گیرنده همدیگر را ببینند. اما آنتن های نسل جدید تمام جهت یا 360 درجه می باشند و در شهر ها که موانع زیادی میان فرستنده و گیرنده می باشند کاربرد بیشتر و بهتری دارند.</h2><div id="attachment_8778" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8778" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/le707-1-300x300.jpg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="300" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/le707-1-300x300.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">آنتن اکتیو LE707 لالی الکترونیک با تقویت کننده</h2><h2 style="text-align: start;">یک آنتن چند جهته می تواند سیگنال ها را از همه جهات دریافت کند اما قادر به گرفتن سیگنال از ایستگاه های دورتر نیست. هنگامی که شما آنتن های مختلف را آزمایش می کنید از طریق کانال های تلویزیونتان ببینید که محل آنتن به طرف کدام ایستگاه  بهتر است.</h2><h2 style="text-align: start;">–        تقویت سیگنال با متوقف کردن تداخلات</h2><h2 style="text-align: start;">هر چیزی که بین آنتن تلویزیون خانگی ( آنتن رومیزی ) و دکل فرستنده امواج  است می تواند پذیرش سیگنال شما را دچار اخلال نماید. اگر امکان دارد آنتن را در نزدیکی پنجره قرار دهید، حتی الامکان از آنتن های دارای تقویت کننده استفاده نمایید، آنتن را در جهات مختلف آزمایش نموده تا بهترین دریافت را داشته باشید. آنتن های رومیزی شرکت لالی الکترونیک با پایه های مختلف می تواند آنتن را در وضعیت مطلوبی قرار دهد.</h2><div id="attachment_8779" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8779" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/le252-2-300x300.jpg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="300" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/le252-2-300x300.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">آنتن رومیزی LE252 لالی الکترونیک با تقویت کننده</h2><h2 style="text-align: start;">–        دستگاه تقویت کننده آنتن تلویزیون</h2><h2 style="text-align: start;">چنانچه آنتن تلویزیون بدون تقویت کننده می باشد و دریافت امواج به شکل نامطلوبی می باشد می توانید از یک دستگاه تقویت کننده برای بالابردن کیفیت دریافت امواج استفاده نمایید. سیگنالهای دریافتی از طریق آنتن به آمپلی فایر ( تقویت کننده) منتقل میشود تا تقویت شوند که می تواند قدرت سیگنال را در ایستگاه های دورتر افزایش دهد. اگر شما قصد دارید که یک آنتن را برای دو  تلویزیون استفاده کنید تقویت کننده می تواند مفید باشد ( تقویت کننده مدل LE150B ) .کارشناسان تقویت کننده های حول ۱5db  را پیشنهاد می دهند.. اگر شما یک آنتن با تقویت کننده دارید اول تقویت کننده آن را بردارید اگر دریافتتان خوب بود آن را کلا بردارید.</h2><h2 style="text-align: start;">تقویت کننده مدل LE150B لالی الکترونیک با دو خروجی برای دو دستگاه تلویزیون</h2><h2 style="text-align: start;">کابل آنتن و چند نکته ساده</h2><h2 style="text-align: start;">تا جایی که امکان دارد، از یک کابل آنتن یک تکه، از آنتن تا گیرنده دیجیتال  ( رسیور ) یا تلویزیون استفاده کنید. کابل آنتن چند تکه یکی از مهمترین عوامل افت کیفیت تصویر در تلویزیون می باشد. اگر مجبورهستید که از کابل آنتن دو تکه یا چند تکه استفاده کنید، باید از فیشهای رابط مخصوص که coaxial coupler نام دارند استفاده کنید.</h2><h2 style="text-align: start;"> اتصال کابل آنتن مانند سیم برق نیست!اگر سیم آنتن دو تکه را مانند سیم های برق به هم بتابانید، بخش زیادی از اطلاعات ارسالی یا سیگنالهای تصویر را از دست خواهید داد. نحوه اتصال دو سیم آنتن را در عکس زیر ببینید.</h2><div id="attachment_8781" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8781" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.09-PM-300x128.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="128" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.09-PM-300x128.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">نحوه اتصال دو سیم آنتن</h2><div id="attachment_8783" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8783" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.21-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.21-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;"> </h2><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>نحوه اتصال فیش آنتن به سیم آنتن</h2></li></ul><h2 style="text-align: start;">1  ) از کابل کواکسیال 75 اهم دارای مغزی و شیلد مس و استاندارد استفاده نمایید.</h2><h2 style="text-align: start;">2 ) روکش بیرونی کابل را در حدود 15  میلیمتر برش داده و جدا نمایید.</h2><h2 style="text-align: start;"> </h2><div id="attachment_8784" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8784" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.32-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.32-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><div id="attachment_8786" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8786" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.04.22-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.04.22-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><div id="attachment_8785" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8785" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.55-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.01.55-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">شیلد (  بافت مسی ) را به روی پوشش بیرونی کابل برگردانید</h2><h2 style="text-align: start;">3 ) روکش مغزی را مطابق شکل در حدود 10 میلیمتر بطوری جدا کرده به مغزی آسیبی نرسد.</h2><div id="attachment_8787" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8787" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.04.23-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.04.23-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">4 ) کابل را از داخل فیش ( کانکتور ) مناسب عبور داده (  مطابق شکل )</h2><div id="attachment_8788" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8788" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.02.15-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.02.15-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">5 ) مطمئن شوید که تارهای شیلد با مغزی اتصال نداشته و سیم مغزی را هم تراز با فیش بریده  تا یکنواخت شوند.</h2><div id="attachment_8789" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8789" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.02.48-PM-300x225.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="225" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.02.48-PM-300x225.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2 style="text-align: start;">اگر شما با روشهای غیر متعارف و غیر استاندارد، کابل آنتن را به فیش متصل کنید، بعد از مدتی بر اثر گرما یا ضربه یا جابجایی، اتصال کابل خراب میشود. و شاید تشخیص اینکه مشکل تصویر تلویزیون شما از فیش آنتن است، دیگر آسان نباشد.</h2><h2 style="text-align: start;"><span style="font-size: 9pt;">آنتن مركزي</span></h2><h2 style="text-align: start;"> </h2><h2 style="text-align: start;">در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد (همانند هتل ها و برج های مسکونی و ادارات و …) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن جداگانه نصب کنیم  مشکلاتی پیش خواهد آمد که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می کنیم :</h2><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>محدودیت فضای پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتــن</h2></li><li style="font-size: 9pt;"><h2>انعکاس و تداخل امواج بر روی آنتــن ها</h2></li><li style="font-size: 9pt;"><h2>هزینه نسبتا بالای نصب آنتن برای یکایک گیرنده ها و هزینه نصب و سیم کشی تا گیرنده</h2></li><li style="font-size: 9pt;"><h2>تاثیر منفی در زیبایی نمای ساختمان و ایجاد انبوهی از آنتن در پشت بام</h2></li><li style="font-size: 9pt;"><h2>هزینه بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده تلویزیون نیز مشکلاتی به همراه خواهد داشت.</h2></li></ul><h2 style="text-align: start;">با توجه به موارد مذکور بهترین راه حل برای برطرف کردن این مشکل نصب یک دستگاه آنتن  و استفاده از آن برای تمام گیرنده ها می باشد.به دلیل این که سیگنال در یافتی توسط این آنتن برای تمام گیرنده ها کافی نمی باشد، می بایست از تجهیزات جانبی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده کنیم. عملی کردن این روش با استفاده از تجهیزات سیستم ها ی آنتن مرکزی میسر میگردد.</h2><h2 style="text-align: start;">یک سیستم کامل آنتن مرکزی مجموعه ای از تجهیزات اولیه دریافت سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال مناسب بین گیرنده های تلویزیون می باشد و هدف از اجرای آن برقراری سطح سیگنال مناسب برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت قابل قبول می باشد.</h2><h2 style="text-align: start;"> </h2><h2 style="text-align: start;">تجهیزات سیستم آنتن مرکزی :</h2><h2 style="text-align: start;"> </h2><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>آمپلی فایر (تقویت کننده)</h2></li></ul><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><div id="attachment_8790" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 9pt;"><img class="size-medium wp-image-8790" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.00-PM-300x229.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="229" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.00-PM-300x229.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><h2>مبدل ها</h2></li></ul><h2 style="text-align: start;"> </h2><h2 style="text-align: start;"> </h2><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>جعبه های تقسیم انشعابی (SPLITTER)</h2></li></ul><div id="attachment_8791" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-full wp-image-8791" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.11-PM.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیونچند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="200" height="150" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.11-PM.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><h2>جعبه های تقسیم عبوری (TAP OFF).</h2></li></ul><div id="attachment_8792" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-full wp-image-8792" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.24-PM.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیونچند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="200" height="150" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.24-PM.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">كابل مورد استفاده در  سیستم آنتن مرکزی</p><h2 style="text-align: start;">در سيستم های  آنتن مرکزی از کابل های كواكسيال 75 اهمی استفاده می گردد . اين كابل ها  دارای يك هادی مركزی ( مغزی ) از جنس مس می باشند كه وظيفه انتقال سيگنال را عهده دار هستند  و بافت مســـی ( شیلد ) که دور مغزی را گرفته واز تداخل روی سيگنال توسط عوامل خارجی جلوگيری می كند. برای اتصال كابل های كواكسيال به تجهيزات مرکزی از كانكتور های نوع F استفاده می گردد  كه بسته به نوع كابل و سايز آن انتخاب می گردد . لازم به ذکر است هر چه <span class="trash" style="font-size: 9pt;"><a class="delete vim-d vim-destructive" href="https://persianpishraneh.com/wp-admin/comment.php?c=1856&action=trashcomment&_wpnonce=35eae17a3b" data-wp-lists="delete:the-comment-list:comment-1856::trash=1" data-mce-href="https://persianpishraneh.com/wp-admin/comment.php?c=1856&action=trashcomment&_wpnonce=35eae17a3b" style="font-size: 9pt;">انتقال به زباله‌دان</a></span>مسافت انتقال سیگنال طولانی تر باشد ، در واقع کابل بیشتری مصرف گردد و باعث افت سیگنــــــال خواهدشد، که برای جبران این افت و با توجه به نیاز مصرف کننده باید از انواع مناسب تقویت کننده ها استفاده نمود. انتخاب کابل مناسب و با کیفیت بالا می تواند در انتقال سیگنال با کیفیت مطلوب تر موثر واقع شود.</h2><div id="attachment_8793" class="wp-caption aligncenter" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="size-medium wp-image-8793" src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.34-PM-300x210.jpeg" alt="چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون" width="300" height="210" data-mce-src="https://persianpishraneh.com/wp-content/uploads/2018/05/WhatsApp-Image-2018-05-10-at-12.03.34-PM-300x210.jpeg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /><p class="wp-caption-text" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;">چند نکته و ترفند برای تقویت سیگنال آنتن تلویزیون</p></div>


ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 12:49 توسط : pnph
آخرین مطالب :
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار پنجشنبه 22 خرداد 1399
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلویزیون های 55 تا 85 اینچ 14 ارديبهشت 1399
بررسی و انتخاب بهترین پایه دیواری تلویزیون چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
سئو تصاویر و عکس های سایت شنبه 24 اسفند 1398
یک محافظ الکتریکی برای خود بسازید 4 اسفند 1398
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار کناف توسط پایه تلوزیون TV-JACK پنجشنبه 1 اسفند 1398
آنتن سیار ماهواره ای چیست؟ پنجشنبه 26 دی 1398
کابل OTG چیست و چه کاربردهایی دارد؟ 22 دی 1398
سیم, کابل, کابل USB شنبه 21 دی 1398
اشتباهاتی درباره کابل آنتن تلویزیون چهارشنبه 6 شهريور 1398
سیم و کابل شنبه 2 شهريور 1398
مشکلات و راه حل های آنتن تلویزیون چهارشنبه 23 مرداد 1398
انواع سیم ها 20 مرداد 1398

مطالب تصادفی :
۱۰ مدل لباس عروس خاص و متفاوت 20 مرداد 1398
برترین‌های کنسول‌ های بازی موجود در بازار 20 مرداد 1398
توصیف شرکت در طرح کسب و کار 20 مرداد 1398
زندگی نامه پرینس،prince 20 مرداد 1398
در شبکه توییتر بازرگانی پرشین پیشرانه(ارایه دهنده لوازم برقی)ما را دنبال کنید 20 مرداد 1398
روز جهانی غذا و خوشمزه ترین و بدمزه ترین غذاهای جهانروز جهانی غذا و خوشمزه ترین و بدمزه ترین غذاهای 20 مرداد 1398
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار 20 مرداد 1398
فیلم های ما در آپارات و یوتیوب 20 مرداد 1398
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار 20 مرداد 1398
iran import products 20 مرداد 1398
پخش لوازم الکتریکی پخش عمده لوازم برقی در تهران و در شهرستان 20 مرداد 1398
در شبکه فيلكِر بازرگانی پرشین پیشرانه(ارایه دهنده لوازم برقی)ما را دنبال کنید 20 مرداد 1398
نقش صبحانه در کاهش وزن و افزایش سوخت و ساز بدن 20 مرداد 1398
آنتن رومیزی | آنتن هوایی | کالای دیجیتال | گیرنده دیجیتال صوتی و تصوی | محافظ | هواکش و 20 مرداد 1398
پخش عمده آنتن در تهران 20 مرداد 1398