بازرگاني پرشين پيشرانه - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
۱۰ مدل لباس عروس خاص و متفاوت

<h2 style="text-align: start;">لباس عروس ماکسی با آستین کلوش</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307276726/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8307276726/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">ترکیب یقه هفت باز با آستین کلوش و تلفیق پارچه ساده و گیپور، فوق العاده خواهد بود.</p><h2 style="text-align: start;">لباس عروس بندی مدل دهه ۹۰</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276734/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%87_90.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276734/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%87_90.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">پیراهن فون بندی با بال های افتاده روی شانه، شما را شبیه به ستاره های دهه ۹۰ سینما خواهد کرد.</p><h2 style="text-align: start;">لباس عروس شانه باز و آستین کلوش</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307276742/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8307276742/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">نظرتان در مورد ترکیب دو لباسی که دیدیم چیست؟</p><h2 style="text-align: start;">لباس عروس دامن پفی توری</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276750/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%BE%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276750/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%BE%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">پیراهنی معمولی با دامن پفی چند لایه متفاوت خواهد شد. تورهای نامتقارن و سایه روشن دامن، ظاهری زیبا و مدرن به این لباس می‌دهد.</p><h2 style="text-align: start;">لباس عروس با آستین کلوش چین دار</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276768/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276768/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B4_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">آستین کلوش چین دار با یقه هفت باز و دامن نیمه کلوش، شما را تبدیل به عروسی هنری و رویایی می‌کند.</p><h2 style="text-align: start;">لباس عروس با آستین دلمان</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276784/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276784/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">پیراهن ماکسی با آستین دلمان و یقه هفت، چیزی فراتر از یک لباس کلاسیک است؛ شیک، ساده و زیبا.</p><h2 style="text-align: start;">بلوز و دامن کار شده</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276792/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276792/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">اگر عروس خوش اندامی هستید و برای این روز بزرگ، اندامتان را به بهترین شکل لاغر کرده اید، حتماً بلوز و دامن یا تاپ و دامنی که روی آن کار شده است را امتحان کنید.</p><h2 style="text-align: start;">پیراهن یقه رومی</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307276800/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8307276800/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما یک پیراهن سفید ابریشمی تک شانه، هم خاص است و هم ظریف و از شما عروسی زیبا و خاص می‌سازد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> </p><h2 style="text-align: start;">پیراهن شانه باز گشاد</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307276826/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307276826/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">پیراهن سفید گشاد و آزاد همراه با شانه هایی افتاده، شما را تبدیل به یک عروس ساحلی خاص خواهد کرد. منظر دیدن شما در مراسم عروسیتان روی ساحل هستیم.</p><h2 style="text-align: start;">پیراهن خوش دوخت و کلاسیک</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307276834/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8307276834/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">پیراهن میدی سفید با آستین سه ربع و یقه هفت عمیق، شیک، کلاسیک و خاص خواهد بود.</p><h2 style="text-align: start;">پیراهن تابستانی پشت باز</h2><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307276842/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8307276842/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">یک پیراهن سفید پشت باز، ساده و در عین حال چشمگیر است.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">ایده های خاص خودتان را فراموش نکنید. هر چه که در سر دارید را به واقعیت تبدیل کنید.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;"><a href="https://persianpishraneh.com/" target="_blank" data-mce-href="https://persianpishraneh.com/" style="font-size: 9pt;">persianpishraneh.com</a></strong></p>


ارسال شده در تاریخ : 2 مهر 1396 - 7:09 توسط : pnph
آخرین مطالب :
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار پنجشنبه 22 خرداد 1399
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل A2 مناسب برای تلویزیون های 55 تا 85 اینچ 14 ارديبهشت 1399
بررسی و انتخاب بهترین پایه دیواری تلویزیون چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
سئو تصاویر و عکس های سایت شنبه 24 اسفند 1398
یک محافظ الکتریکی برای خود بسازید 4 اسفند 1398
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار کناف توسط پایه تلوزیون TV-JACK پنجشنبه 1 اسفند 1398
آنتن سیار ماهواره ای چیست؟ پنجشنبه 26 دی 1398
کابل OTG چیست و چه کاربردهایی دارد؟ 22 دی 1398
سیم, کابل, کابل USB شنبه 21 دی 1398
اشتباهاتی درباره کابل آنتن تلویزیون چهارشنبه 6 شهريور 1398
سیم و کابل شنبه 2 شهريور 1398
مشکلات و راه حل های آنتن تلویزیون چهارشنبه 23 مرداد 1398
انواع سیم ها 20 مرداد 1398

مطالب تصادفی :
راهنمای نصب تلویزیون به دیوار 20 مرداد 1398
افزایش ماندگاری عطر در ۸ حرکت : چطور همیشه خوش بو باشیم؟ 20 مرداد 1398
ده فیلم بزرگ با اقتباس‌ های آزاد 20 مرداد 1398
مسافرت به کدوم شهرها در نوروز مناسب تره؟ 20 مرداد 1398
لبخند زدن چه تاثیری روی شما و اطرافیان‌تان دارد؟ 20 مرداد 1398
نحوه ی اتصال کابل آنتن 20 مرداد 1398
آنتن رومیزی 20 مرداد 1398
ترفندهای پوشش برای خانم های کوتاه قد 20 مرداد 1398
نحوه ی اتصال کابل آنتن 20 مرداد 1398
آنتن رومیزی 20 مرداد 1398
عروسک و کارهای دستی و تزیینی 20 مرداد 1398
کانال تلگرام بازرگانی پرشین پیشرانه 20 مرداد 1398
بررسی بهترین آنتی ویروس برای کامپیوتر و لپ تاپ : رایگان تا حرفه ای قدرتمند! 20 مرداد 1398
روز جهانی قهوه، پرمصرف ترین نوشیدنی دنیا پس از آب 20 مرداد 1398
عید 97 20 مرداد 1398